W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, Warsztat Terapii Zajęciowej zawiesza swoją działalność w dniach od 11 maja 2020r. do 24 maja 2020r.

Kontakt z pracownikami WTZ można uzyskać w dniach:

poniedziałek- piatek

w godzinach 7:30- 15:30

pod numerami telefonu: 83-3782450  kom. 500 172 238