Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 9 kwietnia 2021r. w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID- 19, Warsztat Terapii Zajęciowej czasowo zawiesza zajęcia stacjonarne 

do  dnia 18 kwietnia 2021

Kontakt z pracownikami WTZ można uzyskać w dniach:

poniedziałek - piątek

w godzinach od 7.00-16.00

pod numerami telefonu: 83- 3782450; 500 172 238