Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 15 kwietnia 2021r. w związku ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, Warsztat Terapii Zajęciowej czasowo zawiesza zajęcia stacjonarne

 

do dnia 25 kwietnia 2021r.

Kontakt z pracownikami WTZ można uzyskać w dniach:

poniedziałek- piątek

w godzinach 7.00- 16.00

pod numerami telefonu: 83- 3782450; 500 172 238