wtzwisznice

29 paździrnika pracownia florystyczno-ogrodnicza wykonywała wianki i stroiki jesienne.

robienie wiecw 1.10.2018r 32 robienie wiecw 1.10.2018r 36 robienie wiecw 1.10.2018r 38