Łamię się z wami dziś oplatkiem białym,
Wy wszyscy moi dalecy czy bliscy
Wy, co za błędnej gwiazdy ideałem
Po świecie się rozproszyli całym.
Wy co pijecie z rzek lodowych zdroi
Wy wierni, mocni, wytrwali- wy wszyscy,
Których rząd jasny przed wzrokiem mi stoi,
Związani ze mną węzłem wiecznie trwałym,
Z wami się łamię dziś opłatkiem białym...
Dla tego, co nam w nędz i trosk powodzi
Zostaje jasnym, czystym i wspaniałym
Łamię sie z wami dziś opłatkiem białym...

17 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne, które zorganizowaliśmy wspólnie z nowopowstałym Środowiskowym Domem Samopomocy w Wisznicach. Symboliczna Wigilia odbyła się w budynku ŚDS. W uroczystości udział wziął Piotr Dragan - Wójt Gminy Wisznice, Monika Zając – Kierownik GOPS w Wisznicach , ks Jan Pieńkosz – Proboszcz Parafii Wisznice.

wig1 wig16 wig11

Spotkanie upłynęło w radosnej, świątecznej atmosferze skłaniającej do refleksji przed nadchodzącymi świętami.