wtzwisznice

Warsztat Terapii Zajęciowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznicach poszukuje pracownika na stanowisko psychologa.

Warunki zatrudnienia:

1. Umowa o pracę (na 1/2 etatu) na czas zastępstwa.

2. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania w/w zawodu tj. wykształcenie wyższe - psychologia.

 

O zatrudnieniu decydować będzie posiadanie kwalifikacji oraz kolejność złożenia dokumentów.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznicach ul.Rynek 35, 21-580 Wisznice.

 

Kontakt telefoniczny:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach (83)378-24-42 Pani Monika Zając

2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy GOPS w Wisznicach (83) 378-24-50 Pani Katarzyna Dąbrowska

 

                                                                                      Monika Zając

                                                                          Kierownik GOPS w Wisznicach