Witamy na stronie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wisznicach

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wisznicachjest placówką przeznaczoną dla osób o zróżnicowanym rodzaju niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Głównym celem WTZ jest rehabilitacja zawodowa, czyli przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia na otwartym, bądź chronionym rynku pracy oraz rehabilitacja społeczna, zmierzająca do poprawy umiejętności, które są niezbędne do możliwie samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

AKTUALNOŚCI

">
Aktualności 12.10.2023

Wycieczka do Lublina

Zobacz więcej
">
Aktualności 12.10.2023

Spotkanie integracyjne z WTZ w Kolembrodach

Zobacz więcej
">
Aktualności 11.10.2023

Obiad w Avangardzie

Zobacz więcej
">
Aktualności 11.10.2023

Zawody sportowe w Konstantynowie

Zobacz więcej
">
Aktualności 11.10.2023

Wycieczka do ZOO

Zobacz więcej
">
Aktualności 27.09.2023

Wycieczka do Świdnika i Dęblina

Zobacz więcej