Pracownia multimedialna

Pracownia multimedialna wyposażona jest w pięć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz w urządzenia peryferyjne, tj. drukarka, skaner, ksero, aparat cyfrowy, kamera HD, laminator. Głównym celem pracowni jest nabycie umiejętności obsługi komputera i korzystania z w/w urządzeń. Uczestnicy pod okiem instruktora poznają zasady budowy, działania i obsługi sprzętu komputerowego. Kształtują umiejętności obsługi programów użytkowych i graficznych. Zapoznają się z zasadami działania i posługiwania się Internetem oraz doskonalą umiejętności prowadzenia strony internetowej. Podczas zajęć w pracowni uczestnicy wykonują między innymi: kartki świąteczne i okolicznościowe, wizytówki, foldery, plakaty, zakładki do książek, zaproszenia, podziękowania, dyplomy, dekoracje i inne prace manualne.