Wyjście do kina

5 maja wybraliśmy się do naszego wisznickiego kina na film pt. "Czworo dzieci i Coś".