Zajęcia integracyjne w bibliotece

10 maja udaliśmy się na zajęcia integracyjne zorganizowane przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Wisznicach. Tematem przewodnim spotkania była wiosna.