Projekty

"Sprawni niepełnosprawni"


Od marca do września 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach realizował projekt „Sprawni Niepełnosprawni". Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Głównym celem projektu było zwiększenie stopnia integracji 30 osób niepełnosprawnych z gmin wiejskich powiatu bialskiego z lokalną społecznością.

W ramach projektu odbyły się następujące warsztaty rozwijająco- usprawniające:

Muzyka, rytmika i taniec" - Warsztaty miały na celu kształtowanie rozwoju psychofizycznego i społecznego uczestników. W ramach zajęć uczestnicy rozwijali zainteresowania muzyką, tańcem, ruchem oraz grą na instrumentach muzycznych. Zajęcia były ukierunkowane na przełamanie barier takich jak lęk czy poczucie wstydu przed innymi, co jest istotnym elementem życia w społeczeństwie.

Aktywny wypoczynek – gry i zabawy rekreacyjne" - Główny akcent położono na rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, pracy w grupie i likwidowanie barier ograniczających możliwości psychoruchowe uczestników (ze względu na wiek, zdrowie, sprawność ruchową). Zajęcia miały na celu upowszechnianie różnych form ruchu w czasie wolnym, uprawianych spontanicznie, dla zdrowia, radości, urody, co w przypadku osób niepełnosprawnych stanowi jeden z elementów kompleksowej rehabilitacji.

Wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji" – Celem zajęć było uświadomienie uczestnikom jak ważnym elementem jest dbałość o zdrowie własne i innych. Zajęcia były ukierunkowane na zwiększenie sprawności fizycznej oraz rozwó psychofizyczny. Odbywały sie ćwiczenia ogólnorozwojowe mające na celu harmonijny rozwój fizyczny oraz wzmożenie jego wydolności i sprawności fizyczno – ruchowej.

Zajęcia odbywały w dwóch grupach 15 osobowych, które prowadzili wykwalifikowani instruktorzy. Biuro projektu oraz warsztaty odbywały się w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy GOPS w Wisznicach.

W ramach projektu zorganizowano III Integracyjny Turniej Sportowo – Rekreacyjny Wisznice 2010. Turniej odbył się na Stadionie GLKS-T "Tytan" w Wisznicach. W turnieju udział wzięło 5 warsztatów: WTZ przy GOPS w Wisznicach, WTZ przy GOPS Kodniu, WTZ w Kolembrodach przy GOPS w Komarówce Podlaskiej, WTZ Ośrodka „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej oraz WTZ przy PSON w Międzyrzecu Podlaskim. Placówki rywalizowały w następujących konkurencjach:

  1. bieg przez tor przeszkód;
  2. strzał na bramkę;
  3. rzut lotką do tarczy;
  4. rzut piłką lekarską;
  5. rzut piłką palantową;
  6. skok w dal z miejsca;
  7. bieg na 50 metrów;

W konkurencjach indywidualnych zwycięscy otrzymali medale i nagrody rzeczowe. A w punktacji drużynowej, zostali nagrodzeni pucharami Kierownika GOPS w Wisznicach.

Podczas turnieju odbył się również kiermasz prac uczestników WTZ i wystawa prac „Okno na świat”.

Należy dodać, iż w ramach projektu na potrzeby warsztatów został zakupiony sprzęt oraz wyżywienie dla uczestników Turnieju.